AKTUÁLNÍ INFO O KURZECH

Vážení rodiče, milí plaváčci,

ačkoliv jsme, jako plavecký klub, museli dne 13.3.2020 z nařízení Vlády ČR ze dne 12.3.2020 dočasně ukončit provoz, tak máme stále aktivní stav ohledně následujících kurzů, přijímáme nové přihlášky a těšíme se na vás. Je pravda, že v tuto chvíli nelze s určitostí říci, kdy přesně kurz začne a zda stihneme dubnový termín. Nicméně je potřeba mít připravený rozvrh, který lze v případě potřeby posunout. 

Přichází nám hodně emailů ohledně registrací do nových kurzů, nehledě na to, jestli začnou dle aktuálního rozvrhu nebo o něco později. V praxi to znamená, že zápisy do nového kurzu proběhnou standardně, aby stávající klienti i noví plaváčci měli zajištěna svá místa.

Situace je opravdu složitá, a to pro všechny strany. Jedná se o zásah vyšší moci, kterou nikdo z nás nemohl předpokládat, a proto je potřeba k nastalé situaci přistupovat s ohledem na všechny zúčastněné. Únorový kurz a případné náhrady za lekce, které byly zrušeny v souvislosti s výše uvedeným nařízením Vlády ČR, budou řešeny následovně:

– Pokud to situace dovolí a budeme moci obnovit provoz ještě před plánovaným dubnovým kurzem, doplave se maximum možných lekcí v termínu.

V případě, že se situace protáhne až za termín skončení únorového kurzu, tak klienti, kteří měli uhrazený celý kurz a přišli kvůli nařízenému uzavření o lekce, si je budou moci nahradit v následujících kurzech tímto způsobem:

– Nejbližší zahájený kurz po znovuotevření Klubu bude mít opět 11 lekcí s tím, že stávající (únoroví) klienti zaplatí lekcí pouze 9. 

– Zbývající 3, respektive 4 náhrady (v případě pátečních a sobotních lekcí) si budou moci stávající (únoroví)  klienti vybrat v kurzech následujících, nejpozději do 19.12.2020. Tyto náhrady jsou podmíněny účastí a úhradou celého nejblíže zahájeného kurzu po znovuotevření Klubu. 

S klienty, kteří měli v době nařízeného uzavření Klubu ze strany Vlády ČR další případné nevybrané náhradní lekce, budeme situaci řešit individuálně dle kapacitních možností. V tuto chvíli je nad možnosti Klubu vyřešit jakékoli náhradní lekce, které má klient nastřádány z týdnů před nařízeným uzavřením Klubu. 

Všechny ostatní případy se budou řešit dle „Platebních a storno podmínek“.

Rekapitulace:

Z platebních a storno podmínek, se kterými každý klient souhlasí tím, že se řádně zapíše do kurzu a uhradí ho, vyplývá, že v případě zásahu vyšší moci se kurzovné nevrací. Nicméně přicházíme s variantou náhrady zbylých lekcí z únorového kurzu (5 nebo 6, viz. výše). Dvě lekce dostane od nás únorový klient při platbě nejbližšího zahájeného kurzu a zbylé 3 nebo 4 lekce si může vybrat do prosince 2020. Samozřejmě se to týká klientů, kteří zaplatí 9 lekcí nejbližšího zahájeného kurzu.

INFORMACE PRO KLIENTY, KTEŘÍ V DALŠÍCH KURZECH NECHTĚJÍ POKRAČOVAT:

V průběhu těch několika dnů od nuceného uzavření klubu se ozvalo pár klientů, kteří již nechtějí a nebudou používat služeb Klubu a nebudou již chodit plavat se svými dětmi. Těm samozřejmě nevyhovuje řešení, které jsme již uveřejnili. Jedná se o náhradu již zaplacených, ale z důvodu nuceného uzavření Klubu, od 13.3.2020 neodplavaných lekcí únorového kurzu. Jedná se o 5, případně 6 neodplavaných lekcí. Stávající kurz (únorový) končí v sobotu 18.4.2020. Je možné, že do tohoto termínu bude možné Klub otevřít a počet neodplavaných lekcí se sníží.

Nový kurz začíná dnem 20.4.2020. V nejbližších dnech obdrží všichni stávající klienti, i ti noví, SMS zprávu na jimi udaná telefonní čísla s informací o nutnosti zápisu do tohoto nového kurzu. Po výběru a potvrzení vybraných termínů a zaplacení rezervační zálohy ve výši 500,- Kč, bude mít klient zajištěn dohodnutý termín. Protože v současné době není jasné, od kdy se bude moci Klub otevřít, kdy vláda ČR zruší své usnesení z 12.3.2020, doplatek kurzu se provede v den první lekce. A od té doby poběží 11 týdnů nového kurzu. Náhrady neodplavaných lekcí z únorového kurzu budou řešeny dle předchozí informace.

Klient, který má zaplacený kurz má samozřejmě přednost před již bývalým klientem. Z tohoto důvodu budou náhrady od 13.3.2020 neodplavaných lekcí únorového kurzu, pro již bývalé klienty (klienti, kteří již nechtějí do budoucna pokračovat), řešeny dle kapacitních možností Klubu a budou vybrány do 19.12.2020. Bývalý klient bude formou SMS zprávy informován o termínu konání náhrady. Neodplavaná náhrada se již nenahrazuje.

Ještě poznámka k Platebním a storno podmínkám. Zde je taxativně uvedeno, kdy je bazén uzavřen z důvodu na straně Klubu. V posledním odstavci je uvedeno, že pokud je bazén uzavřen (ukončen kurz) z jakéhokoliv jiného důvodu, kurzovné se nevrací. Tyto důvody mohou být např. pandemie viru, zemětřesení, probuzení sopky v Českém středohoří nebo cokoliv jiného, co nebylo možné předvídat a co nemohl Klub jakkoliv ovlivnit. Nazýváme tyto a podobné události pracovně Vyšší moc, ale můžete to nazývat jakkoliv. 

Přejeme vám i celé vaší rodině zdraví, abychom se co nejdříve setkali na společných lekcích plavání! 

Váš Klub Bublinka