Contact:

Klub Bublinka
Evropská 490/217
161 00 – Praha 6

tel.: +420 776 11 88 77

e-mail: info@klub-bublinka.cz

e-mail – photos: foto@klub-bublinka.cz

2 + 2 = ?

© Copyright: Klub Bublinka 2018, designed by: Alfréd Kašpar, Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu kurzu. Zapsaní zájemci budou v takovém případě vyrozuměni emailem. Děkujeme za pochopení. Logo Klub Bublinka je chráněno ochrannou známkou. Fotografie a další materiály na stránkách jsou určeny pouze k osobnímu využití. Bez souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce.