INFO K PŘERUŠENÉMU JARNÍMU KURZU Z DŮVODU COVID-19

Náhrady z přerušeného kurzu z důvodu COVID-19 budou od 25.5.2020 řešeny dle kapacitních možností Klubu. Informace o znovuotevření Klubu Bublinka je všem klientům rozesílána formou SMS a také o tomto včas informujeme na webových stránkách Klubu.

Termín pro dovybrání těchto náhrad je prodloužen do 6.2.2021. Po tomto datu již nebude možné tyto náhrady vybírat.