Informace k přihlášce:

Potvrzuji, že dítě, i jeho případný doprovod, jsou zdravotně způsobilí k absolvování kurzů plavání v Klubu Bublinka, a že netrpí žádnou infekční či jinou chorobou, která by mohla ohrozit zdraví dítěte nebo zdraví ostatních účastníků kurzu.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Platebními a storno podmínkami a s těmito podmínkami souhlasím.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Návštěvním řádem a budu se tímto řádem řídit.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje, uvedené v tomto formuláři, jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let.

Přihlašovací formulář:

5 + 0 = ?