Entries by Martin Novák

INFO K PŘERUŠENÉMU PODZIMNÍMU KURZU Z DŮVODU COVID-19

Z rozhodnutí Vlády ČR ze dne 29.11.2020 se opět obnovuje provoz bazénů a tedy i provoz našeho Klubu. Vzhledem k tomu, že se zářijový kurz přerušil dne 9.10.2020 (pátek), bude kurz navazovat pátečními lekcemi. Klub tedy zahájí provoz 4.12.2020 (pátek). Poté budou všechny další lekce pokračovat dle původního rozpisu.  Přerušený zářijový kurz tedy naváže dne […]

INFO K PŘERUŠENÉMU JARNÍMU KURZU Z DŮVODU COVID-19

Náhrady z přerušeného kurzu z důvodu COVID-19 budou od 25.5.2020 řešeny dle kapacitních možností Klubu. Informace o znovuotevření Klubu Bublinka je všem klientům rozesílána formou SMS a také o tomto včas informujeme na webových stránkách Klubu. Termín pro dovybrání těchto náhrad je prodloužen do 6.2.2021. Po tomto datu již nebude možné tyto náhrady vybírat.