AKTUÁLNÍ INFO O KURZECH

Vážení rodiče, milí plaváčci,

ačkoliv jsme, jako plavecký klub, museli dne 13.3.2020 z nařízení Vlády ČR ze dne 12.3.2020 dočasně ukončit provoz, tak máme stále aktivní stav ohledně následujících kurzů, přijímáme nové přihlášky a těšíme se na vás. Je pravda, že v tuto chvíli nelze s určitostí říci, kdy přesně kurz začne a zda stihneme dubnový termín. Nicméně je potřeba mít připravený rozvrh, který lze v případě potřeby posunout. 

Přichází nám hodně emailů ohledně registrací do nových kurzů, nehledě na to, jestli začnou dle aktuálního rozvrhu nebo o něco později. V praxi to znamená, že zápisy do nového kurzu proběhnou standardně, aby stávající klienti i noví plaváčci měli zajištěna svá místa.

Situace je opravdu složitá, a to pro všechny strany. Jedná se o zásah vyšší moci, kterou nikdo z nás nemohl předpokládat, a proto je potřeba k nastalé situaci přistupovat s ohledem na všechny zúčastněné. Únorový kurz a případné náhrady za lekce, které byly zrušeny v souvislosti s výše uvedeným nařízením Vlády ČR, budou řešeny následovně:

– Pokud to situace dovolí a budeme moci obnovit provoz ještě před plánovaným dubnovým kurzem, doplave se maximum možných lekcí v termínu.

V případě, že se situace protáhne až za termín skončení únorového kurzu, tak klienti, kteří měli uhrazený celý kurz a přišli kvůli nařízenému uzavření o lekce, si je budou moci nahradit v následujících kurzech tímto způsobem:

– Nejbližší zahájený kurz po znovuotevření Klubu bude mít opět 11 lekcí s tím, že stávající (únoroví) klienti zaplatí lekcí pouze 9. 

– Zbývající 3, respektive 4 náhrady (v případě pátečních a sobotních lekcí) si budou moci stávající (únoroví)  klienti vybrat v kurzech následujících, nejpozději do 19.12.2020. Tyto náhrady jsou podmíněny účastí a úhradou celého nejblíže zahájeného kurzu po znovuotevření Klubu. 

S klienty, kteří měli v době nařízeného uzavření Klubu ze strany Vlády ČR další případné nevybrané náhradní lekce, budeme situaci řešit individuálně dle kapacitních možností. V tuto chvíli je nad možnosti Klubu vyřešit jakékoli náhradní lekce, které má klient nastřádány z týdnů před nařízeným uzavřením Klubu. 

Všechny ostatní případy se budou řešit dle „Platebních a storno podmínek“.

Rekapitulace:

Z platebních a storno podmínek, se kterými každý klient souhlasí tím, že se řádně zapíše do kurzu a uhradí ho, vyplývá, že v případě zásahu vyšší moci se kurzovné nevrací. Nicméně přicházíme s variantou náhrady zbylých lekcí z únorového kurzu (5 nebo 6, viz. výše). Dvě lekce dostane od nás únorový klient při platbě nejbližšího zahájeného kurzu a zbylé 3 nebo 4 lekce si může vybrat do prosince 2020. Samozřejmě se to týká klientů, kteří zaplatí 9 lekcí nejbližšího zahájeného kurzu.

INFORMACE PRO KLIENTY, KTEŘÍ V DALŠÍCH KURZECH NECHTĚJÍ POKRAČOVAT:

V průběhu těch několika dnů od nuceného uzavření klubu se ozvalo pár klientů, kteří již nechtějí a nebudou používat služeb Klubu a nebudou již chodit plavat se svými dětmi. Těm samozřejmě nevyhovuje řešení, které jsme již uveřejnili. Jedná se o náhradu již zaplacených, ale z důvodu nuceného uzavření Klubu, od 13.3.2020 neodplavaných lekcí únorového kurzu. Jedná se o 5, případně 6 neodplavaných lekcí. Stávající kurz (únorový) končí v sobotu 18.4.2020. Je možné, že do tohoto termínu bude možné Klub otevřít a počet neodplavaných lekcí se sníží.

Nový kurz začíná dnem 20.4.2020. V nejbližších dnech obdrží všichni stávající klienti, i ti noví, SMS zprávu na jimi udaná telefonní čísla s informací o nutnosti zápisu do tohoto nového kurzu. Po výběru a potvrzení vybraných termínů a zaplacení rezervační zálohy ve výši 500,- Kč, bude mít klient zajištěn dohodnutý termín. Protože v současné době není jasné, od kdy se bude moci Klub otevřít, kdy vláda ČR zruší své usnesení z 12.3.2020, doplatek kurzu se provede v den první lekce. A od té doby poběží 11 týdnů nového kurzu. Náhrady neodplavaných lekcí z únorového kurzu budou řešeny dle předchozí informace.

Klient, který má zaplacený kurz má samozřejmě přednost před již bývalým klientem. Z tohoto důvodu budou náhrady od 13.3.2020 neodplavaných lekcí únorového kurzu, pro již bývalé klienty (klienti, kteří již nechtějí do budoucna pokračovat), řešeny dle kapacitních možností Klubu a budou vybrány do 19.12.2020. Bývalý klient bude formou SMS zprávy informován o termínu konání náhrady. Neodplavaná náhrada se již nenahrazuje.

Ještě poznámka k Platebním a storno podmínkám. Zde je taxativně uvedeno, kdy je bazén uzavřen z důvodu na straně Klubu. V posledním odstavci je uvedeno, že pokud je bazén uzavřen (ukončen kurz) z jakéhokoliv jiného důvodu, kurzovné se nevrací. Tyto důvody mohou být např. pandemie viru, zemětřesení, probuzení sopky v Českém středohoří nebo cokoliv jiného, co nebylo možné předvídat a co nemohl Klub jakkoliv ovlivnit. Nazýváme tyto a podobné události pracovně Vyšší moc, ale můžete to nazývat jakkoliv. 

Přejeme vám i celé vaší rodině zdraví, abychom se co nejdříve setkali na společných lekcích plavání! 

Váš Klub Bublinka 

DŮVĚRYHODNÁ FIRMA 2014

Důvěryhodná firma 2014

V listopadu 2014 jsme obdrželi jako klub Bublinka ocenění „Důvěryhodná firma 2014“. Jedná se o každoroční soutěž, do které firmy, společnosti a podnikatele nominují jejích zákazníci a klienti. Chtěli bychom vám všem tedy dodatečně poděkovat a věříme, že s našimi službami budete spokojeni i nadále.

Váš klub Bublinka

DÁRKOVÉ POUKAZY

Dárkové poukázky

Nabízíme pro naše stávající i nové klienty možnost zakoupit si dárkové poukázky na služby Klubu Bublinka. Poukázky se vztahují na všechny nabízené služby našeho klubu a lze je použít do šesti měsíců po zakoupení. V případě zájmu kontaktujte, nejlépe osobně, recepci klubu.

ROZHOVOR S MAJITELKOU KLUBU

Co nabízí Klub Bublinka, jaké zde probíhají kurzy, s jakými instruktory nebo jaké plány má Bublinka, jsme si povídali s majitelkou Danielou Novákovou.

Jak jste přišla na nápad otevřít klub plavání dětí?
Chtěla jsem otevřít takový podnik, který by byl rodinného typu a také zaměřený na děti. Nejdříve mě napadla klasická školka, ale to nebylo úplně ono. Sedla jsem si tedy k internetu a hledala zařízení, která by mě inspirovala, navedla… No a objevila jsem plavání pro kojence a batolata. V tu chvíli bylo jasno – soukromý klub pro plavání kojenců, batolat a dětí. Pak už to šlo ráz na ráz – shánění informací, hygienické vyhlášky, vhodné nemovitosti, jaký typ bazénu, technologie… Chtěla jsem zkrátka vytvořit něco, co bude přínosem i pro klienty a to zejména pro ty nejmenší, pro děti. Chtěla jsem, aby byl klub v rodinném prostředí a ne někde ve veřejném bazénu nebo v hotelu. Od počátku se snažím držet klub v takové rovině, aby se u nás klienti cítili příjemně. To souvisí samozřejmě i s kvalitními službami, které nabízíme již osmým rokem :).

Jaké jsou u vás požadavky na instruktory?
Instruktor musí splňovat značně náročná kritéria a určitě tuto práci nemůže dělat každý. Požadavkem je absolvování rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT, trestní bezúhonnost a hlavně pozitivní přístup k dětem i k práci. Bez toho to zkrátka nelze. Náš klub má akreditovaný program rekvalifikačních kurzů, takže si své instruktory školíme prakticky sami. Ale to samo o sobě ještě není vše. Jde o zmíněný přístup, ale i například o zkušenosti v oboru. A naše instruktorky mají s plaváním kojenců, batolat a dětí mnohaleté zkušenosti.

Jak probíhá čištění bazénu se slanou vodou?
Hygiena bazénu a klubu obecně je striktně dodržována a kontrolována. Držíme se dané hygienické vyhlášky, děláme odběry, provádí se kontroly. Náš bazén se slanou vodou, která je sice šetrnější k dětem a maminkám/tatínkům, je ale zároveň náročnější na „údržbu“. Bazén se každý den po skončení plavání vyluxuje, čistí, „vypere“ se filtrační jednotka, obmění se určité množství vody, zkontrolují se hodnoty, teplota, případně doplní sůl apod. A jednou za měsíc, měsíc a půl se bazén vypouští a napouští celý, takže voda v něm je po celý rok prakticky stále nová a čerstvá. Zakládáme si na tom, abychom klientům nabídli maximálně kvalitní služby, takže hygiena a prostředí klubu je na prvním místě hned za osobním přístupem personálu.

Jaká pravidla musí účastníci kurzu dodržovat? Ať už hygienická nebo bezpečnostní.
Jak jsem již zmínila, tak úroveň klubu a kvalita služeb je pro nás priorita. Ať se to týká hygieny, vybavení, úrovní služeb atd. Na druhé straně samozřejmě i klienti musí dbát na dodržování určitých pravidel, která se plavání týkají. Jde především o dodržování hygienických postupů před vstupem do bazénu – klienti i děti by se měli před vstupem do bazénu osprchovat bez plavek za použití mýdla, nepoužívat žádné tělové olejíčky nebo krémy, maminky by se měly odlíčit. Menší děti by měly používat plenky nebo plavky určené k plavání. Přímo u bazénu jsou pro děti v případě potřeby připraveny nočníky… Další podstatnou věcí je třeba aklimatizace. To znamená, že všem klientům doporučujeme, aby chodili na lekce o 15-20 minut dříve a aby po lekci zůstali v klubu alespoň půl hodiny pro aklimatizování se na venkovní prostředí. Přeci jen – voda má 31 stupňů a obecně je v klubu tepleji.

Všechna tato pravidla jsou popsána na našich webových stránkách a dovolím si tvrdit, že se jimi drtivá většina našich klientů řídí. Jde přeci o děti, a proto si myslím, že odpovědnost ze strany každého rodiče je na místě.

Z hlediska bezpečnosti se jedná hlavně o to, aby klienti dbali na zvýšenou opatrnost pohybu u bazénu a v šatnách. Přeci jen se jedná o bazénové prostředí, a i když naše paní na úklid prakticky neustále uklízí a vytírá, je určitá míra opatrnosti na místě. Nicméně je potřeba říci, že se nám ještě žádná „nehoda“ zaviněná uklouznutím ani ničím podobným nestala. Všechny rohy lavic, stolků nebo skříněk jsou opatřeny nalepovací ochranou pojistkou proti zranění a všude, kde je to potřeba, je protiskluzová dlažba, takže i v tomto si myslím jsme zavedli veškerá možná opatření.

Co plánujete nového v nejbližší době?
Letošní letní prázdniny pro nás byly celé ve znamení velké rekonstrukce. Každý rok v červenci je klub zavřený právě kvůli údržbě, vymalování, úklidu… Letos byla ale rekonstrukce rozsáhlejší a klub dosáhl velkých změn – vyměnili jsme a ještě více zlepšili technologickou část bazénu, nechali jsme instalovat novou bazénovou vanu, v části klubu, kde je posezení a herna, jsme položili nové lino, dámské šatny jsme vybavili novými skříňkami, vymalovali jsme v novém stylu celý klub i hernu, která je o patro výš, hernu jsme vybavili novými hračkami, nechali jsme vytvořit nové a moderní webové stránky a ještě pár dalších detailů, které klienti jistě ocení.

V nejbližší době bychom rádi začali nabízet i další služby, mezi které patří například Aquakranio, masáže dětí, poradna psychomotorického vývoje nebo kurzy sebezáchrany, které jsou již v běhu. Začali jsme se také více věnovat našim facebookovým stránkám, takže každý, kdo chce mít aktuální informace, nás může sledovat, aby se k němu dostali novinky z klubu prakticky ihned :). Navíc je Facebook jedním z komunikačních nástrojů, kdy mohou členové našeho klubu i noví zájemci o naše služby prakticky ihned dostat odpovědi a reakce na své dotazy a případné připomínky. Taková komunikace s klienty je pro nás velice přínosná a ráda bych poděkovala všem, kteří nám svojí důvěrou dávají najevo, že to, co děláme, děláme správně a kvalitně.

ROZHOVOR S INSTRUKTORKOU JANOU

Jak se dostala k práci instruktora plavání kojenců a batolat nebo jaké jsou výhody plavání kojenců. Hlavně to jsme probrali s hlavní instruktorkou Klubu Bublinka, Janou Novotnou.

Jak ses k práci instruktorky plavání dostala?
Úplnou náhodou. Jednoho dne jsem si šla s kamarádkou zaplavat a ta znala místního plavčíka. A jelikož jsem byla po škole a bez práce, tak jsem se zeptala, zda bych nemohla dělat přes léto plavčíka, a on že by to určitě šlo. Přijali mě a po létě roku 2003 za mnou přišel můj tehdejší šéf a jednatel společnosti, zda bych nechtěla ještě s jednou kolegyní zkusit plavat kojence, batolata a děti předškolního věku. A já, že to určitě zkusit chci. Díky velké příležitosti, kterou mi tehdy nabídl, jsem se stala instruktorkou plavání (samozřejmě po řádném absolvování rekvalifikačního kurzu).

Jaké lekce vedeš?
Hlavní mojí náplní jsou kojenci a batolata a ve velmi malé míře i děti plavající bez rodičů ve věku 3-6let

Od kdy je podle Tebe vhodné začít plavat s miminkem?
Nikdy není pozdě! Ale podle mého názoru by bylo ideální začít hned po zahojení pupíčku, dítě má ještě reflex zadržení dechu který, se dá krásně využít a rozvíjet a samozřejmě plavání vede k příznivému psychomotorickému vývoji dítěte.

Jaká jsou hlavní pozitiva plavání s miminky a dětmi?
Miminka i děti obecně posilují svůj psychomotorický vývoj, socializují se, prohlubuje se vztah mezi dítětem a rodičem, děti nám samozřejmě lépe jí i spí a otužují se. Plavání, pokud se provádí správně, má dobrý vliv na zdraví dítěte všeobecně.